woensdag 26 december 2012

Oekraine

Also in English, down this page!

Het volgende land is de Oekraïne.
Het land waar een deel  van de wereldkampioenschappen voetbal zich heeft afgespeeld.
Een onbekend land waar ik door heen zal fietsen.

Weinig over bekend en de taal heeft er het cyrillische tekens.
Daar kwam ik achter toen ik de drie kaarten kreeg die ik via het internet had besteld.
Schaal 1:500.000.
Het land heeft 3 deelkaarten en heeft weinig aanknopingspunten met mijn geplande route in GPSies.


Toch zal ik de kaarten moeten gebruiken. Immers, de GPS is en zal altijd extra zijn. De route is voor vertrek op de kaart ingekleurd.

Afgelopen weekeind ben ik via de www.wereldfietser.nl in contact gekomen met twee mensen die daar in de buurt hebben gefietst.
Wouter heeft samen met Paul een fietstocht gemaakt vanuit Nederland naar Shanghai!
De gevolgde route is weliswaar een andere dan ik wil nemen. De ervaring is erg recent en waardevol voor mij!

Hun blog heb ik uitgeprint en geheel net voor de eerste keer gelezen. Erg leuk en interessant! http://www.cycle2china.com

Dan de route:

Onderstaand de diverse deelkaartjes van mijn geplande route.
De wegen zijn variërend van goed tot zeer matig, heb ik begrepen van Wouter's verhaal.
Ik verwacht erop voorbereid te zijn door de Quest hoger op de wielen te zetten (hogere bodemvrijheid) en zeer goede banden te gebruiken. Ook het matigen van de snelheid zal er toe bijdragen dat de route te rijden is met de Quest!

Deel 1 vanaf de Poolse grens. 
From the Polish border


Deel 2 verder de Oekraïne in deels over de snelweg! 
Along the Highway (!) on into the Ukraine


Deel 3 

Deel 4

Deel 5

Deel 6 tot aan de Russische grens. 
Until the Russian border

De afstanden en de te verwachten klimmeters 
The distances and the expected climbing meters

Als ik de verhalen moet geloven, en dat doe ik natuurlijk, van Wouter, dan is de Oekraïne een heel arm land met een infrastructuur die nogal in verval is. Er is gewoon geen geld voor!
Ook is de staat van vervuiling van land en lucht bijzonder hoog.
Er hangt een brandlucht in de lucht en bermen zijn bezaaid met afval.
De bewust wording van de omgeving moet nog fors groeien

Volgende verhaal over het Russische gedeelte van de route.Now also in English for the first time on this blog!
The next country is Ukraine.
The country in which a part of the football World Cup has been played last year.
An unknown country where I will go cycling.

The language is very hard to understand for me because it and has the Cyrillic characters.
This became very clear when  I received the three maps that I ordered over the Internet.
The scale is 1:500,000 and it does have 3 maps of the country and are very different with my planned itinerary (which has Latin words for the cities) in GPSies.com!

However, I have to use the maps. Indeed, the GPS device and route is and will always be additional. The route will be collored on the map before departure in 2014.

Last weekend, I was using the website www.wereldfietser.nl and came into contact with two people who have cycled around in Asia.
Wouter together with Paul, cycled by bike ​​from the Netherlands to Shanghai!
The route they followed was certainly a different one than I want to follow. Their experience is very recent (2012) and highly valuable for me!

I printed their blog out entirely and just read for the first time. Very nice and interesting! http://www.cycle2china.com

Then the route I created:

Below are the various sub maps from my planned route.
The roads are ranging from good to very poor, I understand from Wouter's story.
I expect it to be prepared by the Quest higher on the wheels turn (higher ground clearance) and very good tires. Also moderate the speed will help to ensure that the route to ride can be done with the Quest!If I have to believe the stories, and I do, of course, the Ukraine is a very poor country with an infrastructure that is somewhat in decline. There is simply no money for that!
Also, the state of pollution of land and air is particularly high.
There is a burning smell in the air and roadsides are littered with trash.
Creating awareness of the environment has yet to grow substantially!

Next blog entry will be about the route in Russia.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten