vrijdag 1 maart 2013

Bad news GOOD news!.......


Also in English down the page!

Slecht nieuws, goed nieuws....

Helaas zijn plannen nog wel eens ambitieus en zullen dus moeten worden aangepast.

Het slechte nieuws 
is dat ik NIET volgend jaar met de Quest naar Japan zal afreizen.
Dat heeft diverse redenen die ik hieronder zal melden.

Hoewel ik het wel zie zitten om de trip te maken zijn er enkele zaken niet zeker.

  • De enorme visa hindernissen, ik heb er 7 nodig waarvan elke afzonderlijk weer veel restricties heeft. Dit geeft een zeer onaangename druk op de reis.
  • Of ik China in kom is zeer de vraag, ook al heb ik een visum. De Oeigoeren, een minderheidsgroep in dat deel van China (afstammelingen van de Turken), kunnen nogal eens in opstand komen en dan sluit de Chinese regering de grens aldaar.
  • Mijn vrouw en kinderen zien mij niet graag in Rusland fietsen, zien veel gevaren (meer dan ik). Daar heb ik rekening mee te houden!

Een goede vriend (Alex) reageerde prachtig op het niet doorgaan van het plan met de woorden;
"You only Postpone this trip" 
en ik geloof dat hij gelijk heeft.


Het GOEDE nieuws
is dat ik plan B zal gaan uitvoeren met een andere, tweewielige ligfiets de "Condor" van Optima.
Deze reis zal later in dat jaar starten in verband met de vele sneeuw en ijs op de route die ik wil nemen.

Rond 15 juli 2014 zal ik vertrekken uit Prudhoe Bay Alaska en dan bijna 6 maanden zuidwaards fietsen. Begin 2015 zal ik weer in Nederland aankomen vanuit Panama.
Dat was in het kort het plan.
In principe zal ik de reis alleen maken, maar de eerste 3400 km zal ik samen fietsen met mijn goede Amerikaanse vriend Alex Brede uit Bellingham.
Dat is een verassing toen hij dat voorstelde en een mooiere start van mijn avontuur volgend jaar kan ik niet wensen!


De reden dat ik dit bericht niet eerder bekend maakte is dat ik zelf moest wennen aan het nieuwe plan. Ik moest mij opnieuw richten op het NIEUWE plan, dat kost tijd.
Ook heb ik nog geen nieuwe weblog gemaakt.
Inmiddels ben ik "om" en is de focus geheel naar de nieuwe (prachtige) route.

De kaarten zijn inmiddels (grotendeels) binnen, alléén de Adventure Cycling Association kaarten van de Pacific Coast route wil ik nog aanschaffen.

"Het bloed kruipt waar het niet gaan kan", is het gezegde.
Ik ben af en toe TOCH aan het kijken naar een mogelijkheid om de route (nu) vanaf Japan terug naar huis te rijden.
ZEKER met de Quest!
Eerst naar Japan sturen, dat is geen probleem.
Daar een maand fietsen met een Japanse (vriend) Velomobielrijder en alleen.
Dan naar China over met de boot.
Daar moet het geen probleem zijn om het land door te rijden en weer te verlaten via Kazachstan en Rusland weer naar Nederland te rijden.
Ik broed nog verder op dit plan dat ik hopelijk over een jaar of 6 wil proberen te gaan rijden.


Betaald verlof!
Voor deze tocht heb ik weer "betaald verlof", een mogelijkheid die ik gebruik en al eens heb benut in 2008 (www.st82st8usa.nl).
Ook dit keer is het weer gelukt om de benodigde uren bij elkaar te werken (niet krijgen hoor!).
Of dit na deze reis nogmaals kan gebeuren is natuurlijk zeer de vraag.
Ik zal dat merken als ik na mijn terugkomst mijn verzoek, om rond 2020 weer een keer lang weg te kunnen.
De term "betaald" is dus nét of ik het betaald krijg. Niets is minder waar.
Ik werk in de gezondheidszorg en werk dus regelmatig buiten de kantooruren.
Deze uren kan ik opsparen en op de afgesproken manier (en moment) gebruiken.

Zodra ik de nieuwe weblog voor "Alaska - Panama" heb opgestart meld ik dat hier.Bad news, Good news........

Unfortunately plans are ambitious and has to be changed.

The bad news
is that I won't cycle from home to Japan with my Quest.
This had various reasons which I will explain;

However I am not afraid of the trouble to make the trip there, several things not certain.
  • The hurdles of visa, I do need 7 visa(!) and every visa has several restrictions. This makes travel unpleasant and puts a lot of pressure on the time table!
  • If I can enter China is questionable. Even though I have a visa for China, the borders can be closed instantly. The uyghur minority (from origin Turkish) in China can be in upraise sometimes. The Chinese government than often closes the borders in that area.
  • My wife and kids are not happy to see me cycling in Russia and see more dangers (than me).       I have to take that into consideration!
A very good friend (Alex) responded on this canceling with the words :

"You only Postpone this trip" 
and I strongly believe that he is right!


The GOOD news
is that I will execute plan B to cycle with my two wheeled recumbent "the Condor" from Optima cycles.
This trip will start later that year (2014) due to the ice and snow conditions on the route  I will follow.


Round july 15th I will start in Prudhoe bay Alaska and start cycling south for about 6 months. Early 2015 I will come back to the Netherlands from Panama.
In short this is the plan.

I will do this cycling alone, but the first 3400 km I will cycle with my good American friend Alex from Bellingham.
This was a fantastic surprise, him suggesting to cycle together. A better start is hardly possible!

The reason not to announce this change is that I had to get used to the new idea.
I had to focus on the new plan which takes some time.
Also I didn't start a new weblog yet.
In the meantime I am ready now and my focus is on the new (great) route!

All the maps are bought, only the Pacific coast route maps from ACA (Adventure Cycling Association) has to be bought this year.

In the meantime I can't let go plan A totally.
Now and then I am searching for a solution for the problems of Plan A.
This time from Japan towards home.
Definitely with my QUEST!
First sent it (by boat) to Japan, no problem, has been done before.
Cycling with a Friend with a velomobiel for about a month.
To China by Ferry.
When I am there it mustn't be that hard to travel through China and ride home via Kazachstan and Russia back home.
I still investigate this plan and hope to go in about six years.


Paid leave of absence!

For this trip again, I have Paid leave of absence. A possibility I used before in 2008
www.st82st8usa.nl).

This time also I managed to save the hours needed for this trip (I didn't get them for free!)
If I can use this construction again in the future I will not know!
I only know this after I served my (than) new plan after I am back in 2015, to go on a similar tour in 2020!

The term "Paid leave" is just as they pay me on my leave of absence, Not true.
I work in the health care and regularly outside the regular hours. All those hours  are added and makes it possible to do this trip!


When I have a new weblog for "Alaska - Panama" I will announce it on this weblog!woensdag 27 februari 2013

news

Nieuws;

Binnenkort zal ik weer nieuws bekend maken over de plannen voor  volgend jaar.

News;

Soon I will update the blog about my plans for next year.

woensdag 23 januari 2013

Kazachstan

Kazachstan, het vijfde land waar ik hoop door te fietsen.

Also in English, down this page!

Een land waarvan ik weinig weet.
Wel dat ik er 1 maand visum voor kan krijgen.
Dit zal voldoende zijn om de afstand vanaf de Russische grens naar de Chinese grens te kunnen fietsen.
De totale te verwachten afstand voor dit land is 2178 km.
Het aantal te klimmen meters zijn 9300.
Dit lijkt veel maar het is er relatief vlak.

In Astana is ongeveer 550 km vanaf de Russische grens.
Een dag of 4 a 5 fietsen.
Hier zal ik minstens 1 rustdag plannen waarbij ik de stad wil zien, samen met de hoogst noodzakelijke werkzaamheden voor het verkrijgen van het Chinese visum.Hierover heb ik nog de meeste zorgen.
De regels van dit visum veranderen vaak, snel en zijn ook nog afhankelijk van de eventuele onrust van de diverse regio's.
Ik zal door de regio rijden waar de Oeigoeren wonen.
De Oeigoeren zijn een Turks volk uit de Chinese autonome regio Sinkiang (Xinjiang). Met ongeveer 8,82 miljoen (2003) personen vormen de Oeigoeren 45% van dit gebied. Hun taal, het Oeigoers, behoort tot de Turkse talen. (Bron; Wikipedia)
Deze Etnische minderheid heeft af en toe conflicten met de Chinese overheid.
Door Tibet zal ik niet rijden dus van de beperkingen bij onrust daar heb ik niet te vrezen.

De wegen zijn naar verwachting asfalt, maar gravel zal misschien ook wel voorkomen.
Zolang er geen diepe sporen zijn zal ik er wel doorkomen.
Als ik bij de Chinese grens ben heb ik bijna 8800 km gefietst.

Een van de volgende blog verhalen zal gaan over het tijdsschema dat ik denk te kunnen aanhouden.

Geef reactie opbouwende kritiek of tips?
Now in English.

Kazakhstan will be the fifth country to cycle through.
A country I know hardly anything about.
What I do know is that I can have a visa for the duration of one month.
This will be enough to cycle from the Russian border to the Chinese border.
The total distance in Kazakhstan will be about 2178 km.
There are 9300 meters to be climbed.
It seems to be a lot, but it will be fairly flat.

In Astana, 550 km from the Russian border, I can cycle that distance in about 4 or 5 days.
Here I will stay at least one day in order to arrange my visa for China.

This is still, the most worrying part.
Becoming a visa for China is hard, complex and will demand a lot of patience!
The demands will vary by the week or even days.
This is also because of the trouble the Chinese government sometimes have with certain local minority groups.
The Tibetan people are one of those groups, but I don't intend to travel through that area.
The Oeigoeren is a minority which lives in the independent area of Xinjiang.
They originate from the former Turkish empire and do speak a language which is related to Turkish. (Wikipedia)

The roads (I hope) will be mainly Asphalt but sometimes gravel.
Which I can cope with when it is not to lose.
At the Chinese border I have cycled almost 8800 km!

Soon I will make a blog entry about the time plan.

Sent me reply if you like it, or not?


dinsdag 8 januari 2013

Bilingual from today

Today I start this Blog in two languages.
First the story in Dutch and the same story in English.

If a foreigner is using google translate and translate Dutch into English,
the story is mixed up and not clear at all.
This makes foreigners leave the weblog.

Hope you like it?
Please let me know.

woensdag 2 januari 2013

Rusland


Rusland.
Also in English, down this page!

Volgende land dat ik door zal gaan is Rusland.
Een kaart heb ik eind vorig jaar besteld en zal hopelijk deze week wel binnen komen.

De route is inmiddels redelijk zeker.
Eerst zou ik via Volgograd naar de westgrens van Kazachstan.
Dat heb ik veranderd om de volgende redenen;

  • de lengte van de route door Kazachstan werd ruim 3500 km, veel te veel voor 1 maand visum,
  • de toestand van de weg was zeer onbekend, datgene wat ik zag en later ook hoorde maakte het voor de Quest vrijwel onmogelijk deze route te nemen zonder risico's van vast lopen en beschadiging van de fiets.
De huidige route zal lopen vanaf  Volgograd noordwaarts langs de rivier de Wolga om Kazachstan heen. 
Kazachstan zelf zal ik ingaan vanuit het noorden, waardoor ik de kortste route door dat land kan nemen naar de Chinese grens.
Voordat ik de grens van Kazachstan oversteek zal ik ook over de uitlopers van de bergrug de Oeral moeten.
Uit reisverslagen lees ik dat dit niet een groot obstakel zal zijn.

Om dit land in te kunnen zal ik een visum moeten hebben.
Een flink obstakel, waar ik nog wel zorgen over heb.
Inmiddels heb ik contacten met enkele fietsers die recent in Rusland hebben gefietst.
Daaruit hoop ik weer veel info te krijgen.

Ten aanzien van de taal; het zal de moeite waard zijn om wat van de Russische taal te leren. 
Immers, de taal kan worden gebruikt vanaf de Poolse grens tot aan de Chinese grens
Wordt vervolgd dus!

Russia.

Next country I will go is Russia.

A map I ordered late last year, will hopefully arrive this week.

The route is now reasonably certain.

In the first plan I would go from Volgograd to the western border of Kazakhstan into that country.
I've changed this for the following reasons;
  • the length of the route through Kazakhstan was 3500 kilometers, way too much for one month visa,
  • the condition of the road was quite unknown, probably sometimes very bad, what I saw and heard later, made ​​it nearly impossible for the Quest, to take this route without risk of jamming and damage to the bike.

The current route will run from Volgograd north along the River Volga. Kazakhstan I shall come in from the north, so I can take the shortest route to the Chinese border.
Before crossing the border of Kazakhstan, I also have to cross the foothills of the Ural ridge.
From the travelogues I did read, I think that this will not be a major obstacle.

For Russia I do need a visa.
A big obstacle, I still worry about.
Recently I made contacts with cyclists who have cycled in Russia recently.
I hope to receive a lot of info.

About the language; I think it will be wise to invest time and money to have a short language course. This proofed to be very useful!
The Russian language can be used from the border of Poland / Ukraine until the border of Kazakhstan / China!
To be continued

The route;woensdag 26 december 2012

Oekraine

Also in English, down this page!

Het volgende land is de Oekraïne.
Het land waar een deel  van de wereldkampioenschappen voetbal zich heeft afgespeeld.
Een onbekend land waar ik door heen zal fietsen.

Weinig over bekend en de taal heeft er het cyrillische tekens.
Daar kwam ik achter toen ik de drie kaarten kreeg die ik via het internet had besteld.
Schaal 1:500.000.
Het land heeft 3 deelkaarten en heeft weinig aanknopingspunten met mijn geplande route in GPSies.


Toch zal ik de kaarten moeten gebruiken. Immers, de GPS is en zal altijd extra zijn. De route is voor vertrek op de kaart ingekleurd.

Afgelopen weekeind ben ik via de www.wereldfietser.nl in contact gekomen met twee mensen die daar in de buurt hebben gefietst.
Wouter heeft samen met Paul een fietstocht gemaakt vanuit Nederland naar Shanghai!
De gevolgde route is weliswaar een andere dan ik wil nemen. De ervaring is erg recent en waardevol voor mij!

Hun blog heb ik uitgeprint en geheel net voor de eerste keer gelezen. Erg leuk en interessant! http://www.cycle2china.com

Dan de route:

Onderstaand de diverse deelkaartjes van mijn geplande route.
De wegen zijn variërend van goed tot zeer matig, heb ik begrepen van Wouter's verhaal.
Ik verwacht erop voorbereid te zijn door de Quest hoger op de wielen te zetten (hogere bodemvrijheid) en zeer goede banden te gebruiken. Ook het matigen van de snelheid zal er toe bijdragen dat de route te rijden is met de Quest!

Deel 1 vanaf de Poolse grens. 
From the Polish border


Deel 2 verder de Oekraïne in deels over de snelweg! 
Along the Highway (!) on into the Ukraine


Deel 3 

Deel 4

Deel 5

Deel 6 tot aan de Russische grens. 
Until the Russian border

De afstanden en de te verwachten klimmeters 
The distances and the expected climbing meters

Als ik de verhalen moet geloven, en dat doe ik natuurlijk, van Wouter, dan is de Oekraïne een heel arm land met een infrastructuur die nogal in verval is. Er is gewoon geen geld voor!
Ook is de staat van vervuiling van land en lucht bijzonder hoog.
Er hangt een brandlucht in de lucht en bermen zijn bezaaid met afval.
De bewust wording van de omgeving moet nog fors groeien

Volgende verhaal over het Russische gedeelte van de route.Now also in English for the first time on this blog!
The next country is Ukraine.
The country in which a part of the football World Cup has been played last year.
An unknown country where I will go cycling.

The language is very hard to understand for me because it and has the Cyrillic characters.
This became very clear when  I received the three maps that I ordered over the Internet.
The scale is 1:500,000 and it does have 3 maps of the country and are very different with my planned itinerary (which has Latin words for the cities) in GPSies.com!

However, I have to use the maps. Indeed, the GPS device and route is and will always be additional. The route will be collored on the map before departure in 2014.

Last weekend, I was using the website www.wereldfietser.nl and came into contact with two people who have cycled around in Asia.
Wouter together with Paul, cycled by bike ​​from the Netherlands to Shanghai!
The route they followed was certainly a different one than I want to follow. Their experience is very recent (2012) and highly valuable for me!

I printed their blog out entirely and just read for the first time. Very nice and interesting! http://www.cycle2china.com

Then the route I created:

Below are the various sub maps from my planned route.
The roads are ranging from good to very poor, I understand from Wouter's story.
I expect it to be prepared by the Quest higher on the wheels turn (higher ground clearance) and very good tires. Also moderate the speed will help to ensure that the route to ride can be done with the Quest!If I have to believe the stories, and I do, of course, the Ukraine is a very poor country with an infrastructure that is somewhat in decline. There is simply no money for that!
Also, the state of pollution of land and air is particularly high.
There is a burning smell in the air and roadsides are littered with trash.
Creating awareness of the environment has yet to grow substantially!

Next blog entry will be about the route in Russia.

maandag 10 december 2012

Mijn blog in het Japans / Engels!?

Een verassing die ik vandaag daadwerkelijk vond.
De beloofde vertaling van mijn weblog in het Engels Japans!

Nadat Ymte / Velomobiel mij met de Japanse berijder van een Strada had verbonden, ben ik gaan mailen.

Dat is een geweldig leuke ervaring!
Hij spreekt alleen Japans en niet veel Engels.
Mijn (Engelse) mail wordt dus vertaald in het Japans.
Deze vertaling is zeer matig van kwaliteit en geregeld wordt ik door Seidayu gemaild over een onduidelijkheid.

Vandaag stuurde hij de vertaling van mijn weblog, notabene in een heuse nieuwe weblog http://n2j2014.blogspot.nl

Ik sta paf.
Wel wat taalfouten, maar ik vind het heel bijzonder dat een Japaner dit wil doen en ook echt in de praktijk brengt!

Hij reed recent van Gifu naar Hiroschima en terug met zijn Milan. 1000 km, in 4 dagen als ik hem goed begreep!
Voor mij zeer waardevolle lokale informatie over de weg-gesteldheid, hellingen en drukte op een dergelijke route!

Ik zal blij zijn als ik in Japan kan zijn gedurende de herinneringsbijeenkomst van de atoombom op Hiroshima begin augustus. Het zal aanpezen worden, maar ik ga er voor en heb er reuze veel zin in!